Σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου 4823/2021, ο Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός (Σ.Ε.Π.) μεταφέρεται από τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. στις κατά τόπους διευθύνσεις Β/θμιας Εκπαίδευσης, όπου και μπορείτε να απευθύνεστε.

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

Οδηγίες παραπομπής μαθητών από σχολικές μονάδες

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Τι υπηρεσίες προσφέρει η κάθε ειδικότητα του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΚΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Τι στοχεύουμε και πως λειτουργούμε ως υπηρεσία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Μάθετε τον σύνδεσμο επικοινωνίας του σχολείου σας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Η σχετική νομοθεσία που ορίζει τον τρόπο λειτουργίας του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ

Έντυπα και φόρμες για γονείς και εκπαιδευτικούς

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ