ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

Οδηγίες παραπομπής μαθητών από σχολικές μονάδες

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Τι υπηρεσίες προσφέρει η κάθε ειδικότητα του Κ.Ε.Σ.Υ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΚΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Τι στοχεύουμε και πως λειτουργούμε ως υπηρεσία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Μάθετε τον σύνδεσμο επικοινωνίας του σχολείου σας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Η σχετική νομοθεσία που ορίζει τον τρόπο λειτουργίας του Κ.Ε.Σ.Υ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ

Έντυπα και φόρμες για γονείς και εκπαιδευτικούς

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ