ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

Οδηγίες παραπομπής μαθητών από σχολικές μονάδες

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Τι υπηρεσίες προσφέρει η κάθε ειδικότητα του Κ.Ε.Σ.Υ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΚΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Τι στοχεύουμε και πως λειτουργούμε ως υπηρεσία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Μάθετε τον σύνδεσμο επικοινωνίας του σχολείου σας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ

Έντυπα και φόρμες για γονείς και εκπαιδευτικούς

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Η σχετική νομοθεσία που ορίζει τον τρόπο λειτουργίας του Κ.Ε.Σ.Υ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ