ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οδηγοί για ΣΔΕΥ/ΕΔΕΑΥ & ΕΕΠ

KNOW MOREKNOW MORE

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

Οδηγίες παραπομπής μαθητών από σχολικές μονάδες

KNOW MOREKNOW MORE

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Τι υπηρεσίες προσφέρει η κάθε ειδικότητα του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

KNOW MOREKNOW MORE

ΣΚΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Τι στοχεύουμε και πως λειτουργούμε ως υπηρεσία

KNOW MOREKNOW MORE

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Μάθετε τον σύνδεσμο επικοινωνίας του σχολείου σας

KNOW MOREKNOW MORE

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Η σχετική νομοθεσία που ορίζει τον τρόπο λειτουργίας του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

KNOW MOREKNOW MORE

ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ

Έντυπα και φόρμες για γονείς και εκπαιδευτικούς

KNOW MOREKNOW MORE

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις