ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ΠΙΕΡΙΑΣ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ 2 Απριλίου – Παγκόσμια ημέρα Αυτισμού

2 Απριλίου – Παγκόσμια ημέρα Αυτισμού

Αυτό που κάνει ένα παιδί προικισμένο ή ταλαντούχο, μπορεί να μην είναι πάντα οι καλοί βαθμοί στο σχολείο, αλλά ο διαφορετικός τρόπος που βλέπει τον κόσμο και μαθαίνει – Chuck Grassley

Το 2008 τέθηκε σε ισχύ η Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, επιβεβαιώνοντας εκ νέου τη θεμελιώδη αρχή των οικουμενικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων για όλους. Σκοπός της είναι να προάγει, να προστατεύει και να διασφαλίζει την πλήρη και ισότιμη απόλαυση όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών για όλα τα άτομα με αναπηρία και να προάγει τον σεβασμό. Είναι ένα ζωτικό εργαλείο για την προώθηση μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς, η οποία φροντίζει για όλους  και διασφαλίζει  ότι όλα τα παιδιά και οι ενήλικες με αυτισμό μπορούν να ζήσουν μία πλήρη και ουσιαστική ζωή.

Ο αυτισμός είναι μια δια βίου νευρολογική διαταραχή που εκδηλώνεται κατά την πρώιμη παιδική ηλικία, ανεξάρτητα από το φύλο, τη φυλή ή την κοινωνικοοικονομική κατάσταση. Ο όρος Αυτιστικό Φάσμα αναφέρεται σε μια σειρά χαρακτηριστικών. Η κατάλληλη υποστήριξη, προσαρμογή και αποδοχή αυτής της νευρολογικής διαταραχής επιτρέπει σε όσους βρίσκονται στο φάσμα να απολαμβάνουν ίσες ευκαιρίες και πλήρη-αποτελεσματική συμμετοχή στην κοινωνία.

Η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών κήρυξε ομόφωνα την 2 Απριλίου ως Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης για τον Αυτισμό για να τονίσει την ανάγκη να βελτιωθεί η  ποιότητα ζωής των ατόμων με αυτισμό, ώστε να μπορούν να ζήσουν μια ισότιμη ζωή ως αναπόσπαστο μέρος της κοινωνίας.