ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ΠΙΕΡΙΑΣ c2 ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ? ΚΕΔΑΣΥ, για το σχ. έτος 2022-2023
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2351020813


 1. Αθανασιάδου Έλσα ΠΕ 23
  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ: Νηπ. Αγίου Δημητρίου, Νηπ. Κάτω Μηλιάς, Νηπ. Ρητίνης, Νηπ. Μοσχοποτάμου, Νηπ. Λαγοράχης, Νηπ.. Λόφου.
  ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: Δημ. Σχ. Αγίου Δημητρίου, Δημ. Σχ. Φωτεινών, Δημ. Σχ. Κάτω Μηλιάς, Δημ. Σχ. Βρίας, Δημ. Σχ. Ρητίνης, Δημ. Σχ. Λόφου, Δημ. Σχ. Ράχης.
 2. Ελευθεριάδου Ροδή  ΠΕ70.50
  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ: 1ο Νηπ. Κολινδρού, 2ο Νηπ. Κολινδρού, 1ο Νηπ. Αιγινίου, 2ο Νηπ. Αιγινίου, 3ο Νηπ. Αιγινίου, Νηπ. Κίτρους, Νηπ. Μακρυγιάλου, Νηπ. Σφενδάμης,
  ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: 1ο Δημ. Σχ. Κολινδρού, 2ο Δημ. Σχ. Κολινδρού, 1ο Δημ. Σχ. Αιγινίου, 2ο Δημ. Σχ. Αιγινίου, 3ο Δημ. Σχ. Αιγινίου, Δημ. Σχ. Κίτρους, Δημ. Σχ. Μακρυγιάλου, Δημ. Σχ. Σφενδάμης.
 3. Λαλουμίχου Μαρία ΠΕ 70
  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ: 1ο Νηπ. Κορινού, 2ο Νηπ. Κορινού, Νηπ. Νέας Χράνης, Νηπ. Ν. Τραπεζούντας, Νηπ. Σεβαστής, Νηπ. Καλλιθέας, Νηπ. Παραλίας, Νηπ. Περίστασης, Νηπ. Ανδρομάχης, Νηπ. Σβορώνου,
  ΔΗΜΟΤΙΚΑ: Δημ. Σχ. Κορινού, Δημ. Σχ. Νέας Χράνης, Δημ. Σχ. Καλλιθέας, Δημ. Σχ. Παραλίας, Δημ. Σχ. Περίστασης, Δημ. Σχ. Ανδρομάχης, Δημ. Σχ. Σβορώνου. Ιδιωτ. Νηπ. Καλημέρα Ζωή, Ιδιωτ. Νηπ. Ουράνιο Τόξο, Ιδιωτ. Νηπ. Αστεράκια Ειδικό Νηπ. Κατερίνης, 15ο Δημ. Σχ. Κατερίνης, 19ο Δημ. Σχ. Κατερίνης
 4. Παναγιωτίδου Μάγδαληνή ΠΕ 02.5 ? Μηλιαρά Ευαγγελία ΠΕ23
  ΓΥΜΝΑΣΙΑ & ΛΥΚΕΙΑ: Μουσικό Γυμν. Κατερίνης, 1ο Γ. Ε. Λ. Κατερίνης, 1ο ΕΠΑΛ Κατερίνης, Μουσικό Λύκειο Κατερίνης, Γ.Ε.Λ. Κονταριώτισσας, 2ο Γυμν. Κατερίνης, 4ο Γυμν. Κατερίνης, 2ο Γ.Ε.Λ. Κατερίνης, 4ο Γ.Ε.Λ. Κατερίνης, ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. Κατερίνης, Γυμν. Ρητίνης, Γυμν. Κάτω Μηλιάς, Γ.Ε.Λ. Κάτω Μηλιάς, Γυμν. Κολινδρού, Γυμν. Αιγινίου, Γυμν. Μακρυγιάλου.
 5. Γεωργοπούλου Δέσποινα ΠΕ 71
  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ: , 10ο Νηπ. Κατερίνης, 11ο Νηπιαγωγείο Κατερίνης, 12ο Νηπ. Κατερίνης, 13ο Νηπ. Κατερίνης, 14ο Νηπ. Κατερίνης, 23ο Νηπ. Κατερίνης, Δημ. Σχ. Κορινού.
  ΔΗΜΟΤΙΚΑ: 1ο Δημ. Σχ. Κατερίνης, 3ο Δημ. Σχ. Κατερίνης, 4ο Δημ. Σχ. Κατερίνης, 10ο Δημ. Σχ. Κατερίνης, 11ο Δημ. Σχ. Κατερίνης, 12ο Δημ. Σχ. Κατερίνης, 13ο Δημ. Σχ. Κατερίνης, 14ο Δημ. Σχ. Κατερίνης, Γυμν. Κορινού.
  ΓΥΜΝΑΣΙΑ & ΛΥΚΕΙΑ: 3ο Γυμν. Κατερίνης, 3ο ΓΕΛ Κατερίνης, Γυμν. Αλωνίων, Γ.Ε.Λ. Κολινδρού, Γ.Ε.Λ. Αιγινίου, ΕΠΑΛ Αιγινίου.
 6. Ντελήμπαλτα Αικατερίνη  ΠΕ21
  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ: 2ο Νηπ. Κατερίνης, 5ο Νηπ. Κατερίνης, 17ο Νηπ. Κατερίνης, 18ο Νηπ. Κατερίνης, 19ο Νηπ. Κατερίνης, 22ο Νηπ. Κατερίνης, 24Ο Νηπ. Κατερίνης, , Νηπ. Ν. Εφέσσου, , Νηπ. Άγιου Σπυρίδωνα, Νηπ. Βροντούς, Νηπ. Καρίτσας, Νηπ. Δίου Νηπ. Πλαταμώνα
  ΔΗΜΟΤΙΚΑ: 2ο Δημ. Σχ. Κατερίνης, 5ο Δημ. Σχ. Κατερίνης, 17ο Δημ. Σχ. Κατερίνης, 18ο Δημ. Σχ. Κατερίνης, Νηπιαγωγείο Κονταριώτισσας, Δημ. Σχ. Κονταριώτισσας, Δημ. Σχ. Ν. Εφέσσου, , Δημ. Σχ. Άγιου Σπυρίδωνα, Δημ. Σχ. Βροντούς, Δημ. Σχ. Καρίτσας, Δημ. Σχ. Δίου , Δημ. Σχ. Πλαταμώνα
 7. Κουντουριανού Θεοδώρα ΠΕ30 ? Σκουλαριώτου Λεμονιά ΠΕ30
  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ: Νηπ. Ν. Παντελεήμονα, Νηπ. Σκοτίνας, 1ο Νηπ. Λεπτοκαρυάς, 2ο Νηπ. Λεπτοκαρυάς, 3ο Νηπ. Λεπτοκαριάς, 1ο Νηπ. Λιτοχώρου, 2ο Νηπ. Λιτοχώρου, 3ο Νηπ. Λιτοχώρου, 4ο Νηπ. Λιτοχώρου.
  ΔΗΜΟΤΙΚΑ: Δημ. Σχ. Ν. Παντελεήμονα, Δημ. Σχ. Σκοτίνας, 1ο Δημ. Σχ. Λιτοχώρου, 2ο Δημ. Σχ. Λιτοχώρου, 3ο Δημ. Σχ. Λιτοχώρου, 1ο Δημ. Σχ. Λεπτοκαρυάς, 2ο Δημ. Σχ. Λεπτοκαρυάς.
 8. Τυρπάνη Παναγιώτα  ΠΕ02.5
  ΓΥΜΝΑΣΙΑ & ΛΥΚΕΙΑ: 2ο ΕΠΑΛ Κατερίνης, Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Κατερίνης, Ιδιωτ. Γυμν. Πλάτων, Ιδιωτ. Γ.Ε.Λ. Πλάτων, 1ο Γυμν. Κατερίνης, 5ο Γυμν. Κατερίνης, 5ο Γ.Ε.Λ. Κατερίνης, Γυμν. Πλαταμώνα, Γυμν. Λιτοχώρου, Γυμν. Λεπτοκαρυάς, Γ.Ε.Λ. Λεπτοκαρυάς, Γ.Ε.Λ. Λιτοχώρου,
 9. Μαρινοπούλου Παναγιώτα ΠΕ4.01
  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ: 15ο Νηπ. Κατερίνης, , 19ο Νηπ. Κατερίνης, Νηπ. Ν. Πόρων, 7ο Νηπ. Κατερίνης, 8ο Νηπ. Κατερίνης, Νηπ. Πλαταμώνα, 1ο Νηπ. Κατερίνης, 3ο Νηπ. Κατερίνης, 4ο Νηπ. Κατερίνης Νηπ. Εξοχής, Νηπ. Ν. Κεραμιδίου, Νηπ. Π. Κεραμιδίου.
  ΔΗΜΟΤΙΚΑ: Ειδικό Δημ. Σχ. Κατερίνης, Δημ. Σχ. Ν. Πόρων, Δημ Σχ. Πλαταμώνα, Δημ. Σχ. Ελάφου-Εξοχής, Δημ. Σχ. Π. Κεραμιδίου.
 10. Αγοραστός Δημήτριος ΠΕ23
  ΓΥΜΝΑΣΙΑ & ΛΥΚΕΙΑ: Γυμν. Κονταριώτισσας, 6ο Γυμν. Κατερίνης, 7ο Γυμν. Κατερίνης, Γυμν. Περίστασης, Εσπερινό Γυμν. Κατερίνης, Εσπερινό ΕΠΑΛ Κατερίνης, Εσπερινό Γ. Ε. Λ. Κατερίνης, Γ. Ε. Λ. Κορινού, ΕΕΕΕΚ. Κατερίνης
 11. Ιωαννίδης Χρήστος ΠΕ30
  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ: 9ο Νηπ. Κατερίνης, Ιδιωτ. Νηπ. Πλάτων6ο Νηπ. Κατερίνης, 16ο Νηπ. Κατερίνης, 25ο Νηπ. Κατερίνης, Νηπ. Άνω Αγίου Ιωάννη.
  ΔΗΜΟΤΙΚΑ: 7ο Δ. Σχ. Κατερίνης, 8ο Δ. Σχ. Κατερίνης, 9ο Δ. Σχ. Κατερίνης, Ιδιωτ. Δ. Σχ. Πλάτων, 6ο Δημ. Σχ. Κατερίνης, 16ο Δημ. Σχ. Κατερίνης, , Δημ. Σχ. Κάτω Αγίου Ιωάννη, Δημ. Σχ. Γανόχωρας.