Ημέρα: 12 Απριλίου 2022

«Πρόγραμμα ενδοσχολικής επιμόρφωσης του συλλόγου διδασκόντων του Γυμνασίου Αιγινίου »«Πρόγραμμα ενδοσχολικής επιμόρφωσης του συλλόγου διδασκόντων του Γυμνασίου Αιγινίου »

Πραγματοποιήθηκε επιμόρφωση μέσω webex την Πέμπτη 31-3-2022 και ώρα 18:00 διάρκειας τριών ωρών με θέμα «Μαθησιακές Δυσκολίες και Στρατηγικές διαχείρισης ...