Ημέρα: 13 Δεκεμβρίου 2020

Φωνολογική Ενημερότητα ? Ενδεικτικές Δραστηριότητες ΑνάπτυξηςΦωνολογική Ενημερότητα ? Ενδεικτικές Δραστηριότητες Ανάπτυξης

Η φωνολογική ενημερότητα (άλλοι όροι που επίσης χρησιμοποιούνται είναι:  φωνολογική συνείδηση, φωνολογική επίγνωση, φωνολογική συνειδητότητα, μεταφωνολογική ικανότητα) αποτελεί μια σύνθετη ...