ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Πρόγραμμα Ευαισθητοποίησης Μαθητών στην Διαφορετικότητα