Μήνας: Απρίλιος 2022

«Πρόγραμμα ενδοσχολικής επιμόρφωσης του συλλόγου διδασκόντων του Γυμνασίου Αιγινίου »«Πρόγραμμα ενδοσχολικής επιμόρφωσης του συλλόγου διδασκόντων του Γυμνασίου Αιγινίου »

Πραγματοποιήθηκε επιμόρφωση μέσω webex την Πέμπτη 31-3-2022 και ώρα 18:00 διάρκειας τριών ωρών με θέμα «Μαθησιακές Δυσκολίες και Στρατηγικές διαχείρισης ...

«Πρόγραμμα ενδοσχολικής επιμόρφωσης του συλλόγου διδασκόντων του Εσπερινού Γυμνασίου Κατερίνης»«Πρόγραμμα ενδοσχολικής επιμόρφωσης του συλλόγου διδασκόντων του Εσπερινού Γυμνασίου Κατερίνης»

Πραγματοποιήθηκε το πρόγραμμα ενδοσχολικής επιμόρφωσης του συλλόγου διδασκόντων του Εσπερινού Γυμνασίου Κατερίνης» μετά από αίτημά τους. Το θέμα της ημερίδας ...