Ημέρα: 31 Μαρτίου 2020

“Μένουμε σπίτι…. Συνδε-Δεμένοι”“Μένουμε σπίτι…. Συνδε-Δεμένοι”

Το Εργαστήριο Σχολικής Ψυχολογίας του Τμήματος Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών δημιούργησε το έντυπο “Μένουμε σπίτι?. Συνδε-Δεμένοι”, το ...