Μήνας: Φεβρουάριος 2020

Συμμετοχή στην επιμορφωτική ημερίδα με θέμα: “Μαθησιακές δυσκολίες- Εκπαίδευση παιδιών διαφορετικής πολιτισμικής προέλευσης και γλώσσας”Συμμετοχή στην επιμορφωτική ημερίδα με θέμα: “Μαθησιακές δυσκολίες- Εκπαίδευση παιδιών διαφορετικής πολιτισμικής προέλευσης και γλώσσας”

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το Δημοτικό Σχολείο Παραλίας και την Σύμβουλο Εκπαιδευτικού Έργου, κυρία Αθηνά Καλλαρά (ΠΕ70) για την οργάνωση ...

Συμμετοχή στην επιμορφωτική ημερίδα με θέμα: “Διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς στη σχολική τάξη: θεωρητικές προσεγγίσεις και μοντέλα παρέμβασης”Συμμετοχή στην επιμορφωτική ημερίδα με θέμα: “Διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς στη σχολική τάξη: θεωρητικές προσεγγίσεις και μοντέλα παρέμβασης”

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το 19o Δημοτικό Σχολείο Κατερίνης και τον Οργανωτικό Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου 3ου (Π.ΕΚ.Ε.Σ) κ. Νίκο Γραίκο ...