ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Τι εννοούμε όταν μιλάμε για διάγνωση – αξιολόγηση και υποστήριξη μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών;

  • Μια οικογένεια έρχεται στην υπηρεσία του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. μετά από αίτηση της ίδιας ή παραπομπή από το σχολείο με την επιθυμία και σύμφωνη γνώμη των γονέων, τότε και μόνο τότε που ενώ έχουν προηγηθεί παρεμβάσεις στο σχολικό περιβάλλον (σε ενδοσχολικό επίπεδο και σε συνεργασία με το οικείο συντονιστή εκπαιδευτικού έργου), ο/η μαθητής/ρια συνεχίζει να αντιμετωπίζει δυσκολίες.
  • Στην υπηρεσία του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. συμπληρώνεται από επιστημονικό προσωπικό ένα έντυπο πρώτης επικοινωνίας (μπορεί να συμπληρωθεί και τηλεφωνικά).
  • Με ευθύνη του προϊστάμενου η διεπιστημονική ομάδα μελετά το έντυπο πρώτης επικοινωνίας και ορίζει ημερομηνία επίσκεψης των γονέων ή κηδεμόνων του/της μαθητή/ριας.
  • Στην πρώτη επίσκεψη έρχονται στην υπηρεσία οι γονείς – κηδεμόνες χωρίς τον/την μαθητή/ρια. Ο Κοινωνικός Λειτουργός του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. συζητά με τους γονείς και παίρνει το κοινωνικό ιστορικό του μαθητή.
  • Στην δεύτερη επίσκεψη έρχεται ο/η μαθητής/ρια όπου μέσα από ευχάριστες διαδικασίες γίνεται εκπαιδευτική και ψυχολογική αξιολόγηση.
  • Το επιστημονικό προσωπικό του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. συνεργάζεται με το σχολείο και ενημερώνεται για τη πορεία του/της μαθητή/ριας από τον εκπαιδευτικό.
  • Μετά την ενημέρωση το επιστημονικό προσωπικό του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. συνέρχεται, συζητά και αποφασίζει για την κατάλληλη εκπαιδευτική παρέμβαση με στόχο την παροχή βοήθειας προς τον/την μαθητή/ρια.
  • Καλούνται οι γονείς – κηδεμόνες και ενημερώνονται για την γνωμάτευση της διεπιστημονικής ομάδας, με τη σύμφωνη γνώμη των γονέων στέλνεται στο σχολείο η γνωμάτευση και ξεκινά η παρέμβαση του μαθητή. Αν κριθεί σκόπιμο η διεπιστημονική ομάδα του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. συνεργάζεται με το σχολείο και παρακολουθεί την πορεία του μαθητή, δίνει κατευθύνσεις στην οικογένεια σχετικά με την ιδιαιτερότητα του παιδιού.